SYSTEMY PRZESUWNE YAVAL

DP 150 – DRZWI PRZESUWNE I PODNOSZONO – PRZESUWNE

System DP 150 służy do konstruowania okien i drzwi przesuwnych przeznaczonych do zabudowy zewnętrznej i wewnętrznej. Konstrukcje przesuwne DP 150 przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, głównie indywidualnego i użyteczności publicznej jako:


1. Przegroda zewnętrzna gdy stanowi:

  • wyjście z pomieszczenia mieszkalnego na taras (jako jedyna przegroda oddzielająca mieszkanie od otoczenia zewnętrznego),
  • wyjście z ogrodów zimowych (ogrzewanych i nieogrzewanych) gdy drzwi te montowane są w konstrukcji aluminiowo – szklanej dobudowanej do budynku mieszkalnego i stanowię drugą przegrodę (w ścianie budynku znajduje się właściwa przegroda spełniająca warunki ochrony cieplnej, akustycznej itp.),
  • jedyną przegrodę wbudowaną w konstrukcję aluminiowo – szklaną ogrodu zimowego, w sytuacji gdy pomieszczenie mieszkalne połączone jest z ogrzewaną zabudowa tarasu (ogrodu zimowego).
  • okno zewnętrzne w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej

2. Przegroda wewnętrzna:

  • do kształtowania nośnych ścian przesuwnych w budynkach mieszkalnych,
  • do aranżacji pomieszczeń i boksów biurowych,
  • do wykonywania zabudów biurowych (np. regały, szafy z drzwiami przesuwnymi).

DODATKOWE WALORY

  • DP150 pozwala na systemowe otwarcie bardzo dużych przeszkleń.
  • Zastosowanie okuć podnoszono – przesuwnych pozwala na podniesienie walorów użytkowych konstrukcji (eliminujemy efekt trzaskających skrzydeł drzwiowych itp.).
  • Odpowiednie zatopienie dolnej części futryny w posadzce pozwala na praktyczne wyeliminowanie progu, co nie jest możliwe w innych przegrodach zewnętrznych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
W ramach systemu DP 150 istnieje możliwość tworzenia konstrukcji przesuwnych w przeróżnych konfiguracjach i układach. Możliwe jest także instalowanie drzwi DP 150 w systemach fasadowych.
Odpowiednie profile przejściowe pozwalają na wykonanie drzwi przesuwnych z naświetlami górnymi i bocznymi i umieszczonymi pod kątem 90 i 135 stopni w stosunku do płaszczyzny drzwi.