Akcesoria

SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY

O początku 2012 roku posiadamy w ofercie system ślusarki przeciwpożarowej, która znajduje zastosowanie w budynkach publicznej użyteczności, oraz w budynkach mieszkalnych.


Aby wykonywać ślusarkę przeciwpożarową musieliśmy uzyskać niezbędny Certyfikat Zgodności produktów z wymogami Aprobaty Technicznej. Przeprowadzony u nas w firmie audyt certyfikujący został zaliczony pozytywnie. Dzięki temu Nasze wyroby oznaczane są znakiem budowlanym „B” świadczącym o bezpiecznym wyrobie.


Konstrukcja przeciwpożarowa ma zapewnić ochronę przed ogniem i dymem umożliwiając tym samym bezpieczną ewakuację ludziom z budynku w razie wynikającego zagrożeniem pożarem.


Promost uzyskał Certyfikat Zgodności ITB-2104W, umożliwiający legalną i bezpieczną produkcję drzwi przeciwpożarowych systemu ALUPROF MB-78EI wg Aprobaty Technicznej AT-15-6006/2012.

DRZWI I OKNA NAPOWIETRZAJĄCE

Według najnowszych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi na skutek zadymienia.


Przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca, w czasie pożaru za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.


System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala.


Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

 

SCHÜCO RWA - SYSTEMY KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU I CIEPŁA

Sprawdzone rozwiązania systemowe od września 2005 moża stosować wyłącznie systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła przebadane zgodnie z normą EN 12101-2.


Systemy Schüco RWA zostały przebadane i sklasyfikowane zgodnie z normą EN 12101-2 w przypadku różnorodnych i odpowiedzialnych zastosowań w fasadach i świetlikach dachowych. Zapewniają one optimum bezpieczeństwa podczas projektowania i eksploatacji, a także skuteczną ochronę osób i mienia.


Systemy te można stosować do codziennej wentylacji, a także klimatyzacji budynku.

  • Sprawdzone zgodnie z normą EN 12101-2
  • Zastosowania jako: okna otworowe, w pasach okiennych oraz w konstrukcjach słupowo-ryglowych
  • Harmonijne wzornictwo dzięki ukrytym okuciom
  • Duże przekroje otworów: funkcja kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła do 800 mm, funkcja wentylacji do 300 mm
  • Dodatkowa możliwość zastosowania w przypadku wietrzenia i wentylacji w dzień oraz schładzania nocnego
  • Zintegrowane zabezpieczenie przed zakleszczeniem (przycięciem) do klasy ochrony 4 (certyfikat TÜV)
  • Łatwy montaż: nie jest konieczne frezowanie profilu
  • Spełnienie wszelkich wymogów standardowych, jak np. wodoszczelność, ochrona akustyczna czy cieplna